วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555

รายการพระแก้วมณีโชติที่เปิดให้บูชา

ชมความสวยงามของพระแก้วมณีโชติ
เมื่อต้องแสงอาทิตย์รายการพระแก้วมณีโชติ
ที่ให้บูชา

พระแก้วมณีโชติ ชุดที่ 1 
สีเหลือง(ผู้มีบารมีรับไปแล้ว) , ชมพู องค์ละ 6,000 บาทพระแก้วมณีโชติ ชุดที่ 2
สี น้ำเงิน , แดง , เหลือง(ผู้มีบารมีบูชาไปแล้ว) , เขียว  องค์ละ 6,000 บาท


 พระแก้วมณีโชติ ชุดที่ 3
สี แดง , แดง , น้ำเงิน , ชมพู , แดงเข้ม  องค์ละ 6,000 บาท พระแก้วมณีโชติ ชุดที่ 4 ปางสัมมาสัมพุทธเจ้า
สี แดง , เขียว , แดง  องค์ละ 8,000 บาทพระแก้วมณีโชติ ชุดที่ 5 ปางนาคปรก องค์เล็ก
สี เขียว , ม่วง , เขียว  องค์ละ 10,000 บาท พระแก้วมณีโชติ ชุดที่ 6 ปางนาคปรก องค์ใหญ่
สี อำพัน , ม่วงอ่อน , น้ำเงิน , แดง  องค์ละ 10,000 บาทเมื่อแสงอาทิตย์สาดส่อง วิจิตรตระการตายิ่งนัก
ราวกับไม่ใช่วัตถุบนโลกมนุษย์ผู้ที่ถึงพร้อมด้วยบารมีเท่านั้น จึงจะรอดพ้นภัยพิบัติช่วงเลยกึ่งพุทธกาล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น