วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555

รายการพระแก้วมณีโชติที่เปิดให้บูชา

ชมความสวยงามของพระแก้วมณีโชติ
เมื่อต้องแสงอาทิตย์เมื่อแสงอาทิตย์สาดส่อง วิจิตรตระการตายิ่งนัก
ราวกับไม่ใช่วัตถุบนโลกมนุษย์ผู้ที่ถึงพร้อมด้วยบารมีเท่านั้น จึงจะรอดพ้นภัยพิบัติช่วงเลยกึ่งพุทธกาล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น